⸻ Massoud Yousufzai - Mijn verhaal

Betrokken, resultaatgericht, eerlijk.


Voorzitter Massoud Yousufzai streeft naar een eerlijke wereld waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontplooien. Hij groeide op in de hoofdstad van Afghanistan waar hij nog vele herinneringen aan heeft overgehouden. In zijn jeugd ervoer hij enerzijds veel liefde en genegenheid binnen zijn familie en vriendenkring. Anderzijds heerste er onzekerheid, machteloosheid en angst door de oorlog.


⸻ ‘Ik hoorde raketten en kogels door de straten. Telkens wanneer onze vader de deur uitging, wist ik niet of hij levend zou terugkomen.’

Op zijn 15e wist Massoud de oorlog te ontvluchten en begon een compleet nieuw leven in Nederland. De eerste jaren in Nederland verliepen niet zonder slag of stoot, maar Massoud bleef altijd positief.


In een korte tijd leerde hij de Nederlandse taal en behaalde zijn Master diploma’s in International Business & Accounting and Control. Zijn droom om te werken als consultant bij diverse multinationals werd hiermee verwezenlijkt.
Al meer dan 10 jaar zit Massoud in het finance vak en is breed inzetbaar. Als consultant kijkt hij hoe processen en nieuwe systemen efficiënter ingezet en geïmplementeerd kunnen worden.
Massoud is altijd een vechter geweest voor mensen in de onderdrukking en zet zich in voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Hij vindt het belangrijk om op te komen voor rechtvaardigheid en gelooft dat we veel issues uit de wereld kunnen verhelpen door het dialoog met elkaar aan te gaan.


De aanleiding AFU


⸻ Ik geloof dat we door het dialoog aan te gaan en bruggen te bouwen, veel issues uit de wereld kunnen helpen. We zouden elkaar moeten helpen in moeilijke tijden, puur vanuit het hart. Dat is mijn filosofie!’

Al bijna 31 jaar woont Massoud veilig in Nederland, maar zijn gedachtes gaan nog elke dag uit naar alle getroffenen in zijn thuisland Afghanistan.


⸻ ‘Door het nieuwe regime zijn vele mensen in één klap alles kwijtgeraakt. Ze hebben geen toegang meer tot hun bank, geen werk en de wereld laat hen in de steek.’

Het idee om stichting AFU te beginnen ontstond naar aanleiding van ‘de val van Kabul’ in 2021. De aangrijpende beelden waar mensen uit wanhoop zich vastklampten aan een opstijgend vliegtuig om het Taliban regime te ontvluchten bleven op zijn netvlies staan. Geen van allen hadden de vlucht overleefd. Voor Massoud was dit de aanleiding om over te gaan tot actie.


Het doel


Het doel van stichting AFU is om de hulpbehoevenden in Afghanistan humanitaire hulp te bieden en daarnaast een brug te slaan tussen Nederland en Afghanistan. In Nederland is er veel kennis beschikbaar op het gebied van landbouw, watermanagement, onderwijs en bestuurlijk management. Deze kennisoverdracht zal er mede voor zorgen dat mensen in Afghanistan weer een toekomstperspectief hebben en het land niet zullen ontvluchten.

Afghanistan


De val van Kabul staat voor de overname van de Afghaanse hoofdstad door de terreurbeweging Taliban. Afghanistan is op het moment voor een groot deel door de Taliban veroverd, die anno 2021 opnieuw een islamitische emiraat Afghanistan hebben uitgeroepen. Afghanistan is een land dat zowel tot Centraal- als Zuid-Azië wordt gerekend. Het land heeft een bevolking van bijna 37 miljoen mensen die woonachtend zijn op een grondgebied van ruim 652.000 KM2. Afghanistan wordt begrensd door Pakistan in het zuiden en oosten, Iran in het westen, Turkmenistan, Oezbekistan, en Tadzjikistan in het noorden en China in het verre noordoosten.

Wat raakt je het meest in de noodsituatie in Afghanistan?


⸻ ‘Wat mij het meest raakt aan de noodsituatie in Afghanistan is dat mensen geen hoop meer hebben. Op de een of andere dag zijn de vrijheden van de bevolking ontnomen. Ze hebben geen inkomen meer, meisjes mogen niet meer naar school, live muziek mag niet meer afgespeeld worden... Al het plezier is hen letterlijk in één klap ontnomen.’

⸻ ‘De maatschappij is behoorlijk hard geworden. Het draagvlak voor vluchtelingen wordt steeds minder. Er wordt vaak minder stil gestaan bij de pijn en leed onder deze mensen.’

DOE MEE
Doneer nu